Predgovor

Pričujoči priročnik je nastal med celoletnim usposabljanjem s področja filmskega ustvarjanja, namenjenega pripadnikom ranljivih družbenih skupin. Udeležence projekta “Naj se vidi” smo skozi proces neformalnega učenja uvedli v filmski/video medij in preko tega omogočili njihov širši družbeni angažma. Ranljivim družbenim skupinam, ki so pogosto soočene z negativno medijsko podobo o sebi, smo ponudili možnost soustvarjanja le-te na način, ki je v skladu s tem, kako dojemajo same sebe in svojo resničnost.

Poleg tega smo usposobili mentorje, ki so sposobni samostojno nadaljevati tovrstno delo, kar skupaj z ustvarjenim pedagoškim gradivom zagotavlja dodatno trajnost in širšo uporabnost projekta.

Hkrati je priročnik nastal v želji, da bi po več kot desetletnem delu na področju filmskega izobraževanja svoje izkušnje delili s čim širšim krogom ljubiteljev sedme umetnosti. V času, ko je tehnološka revolucija dodobra spremenila produkcijske pogoje snemanja filmov (cenovna dostopnost snemalne opreme in postprodukcijskih orodij), želimo s tem priročnikom še sami prispevati k demokratizaciji medija. Naš namen ni vstopati v polje akademske sfere, čeprav bomo osvetlili kar nekaj segmentov, ki se poučujejo na akademijah in filmskih šolah, še manj si želimo na trg postaviti priročnik, ki bi filmskim začetnikom ponudil čarobno formulo za snemanje filmov. Ponuditi želimo znanje in izkušnje, tako filmske kot pedagoške, ki mnogokrat na nekonvencionalen način pripeljejo do rezultatov.

Za nami je več kot desetletje pedagoškega delovanja na področju filmske umetnosti, stotine ustvarjalcev z vsega sveta, ki so pod našim mentorstvom posneli filmske izdelke, ki jih več ne štejemo, od kar so presegli trimestno število. Ravno toliko je tudi različnih pristopov, tako filmskih kot tudi pedagoških, ki so botrovali nastanku in uspešnosti teh filmov na festivalih po vsem svetu. Zato je ta priročnik izhodišče osnovnih znanj, za katera menimo, da so lahko v veliko pomoč vsakemu mlademu filmskemu ustvarjalcu.

 Luksuz produkcija