Članaki

Družbena angažiranost v dokumentarnem filmu

Pričujoči tekst nastaja v času, za katerega lahko rečemo, da ima kar nekaj skupnih točk z obdobjem, v katerem je družbena angažiranost v dokumentarnem filmu bila najbolj prisotna. Govorimo o zgodnjih šestdesetih letih in gibanju cinema verite v Franciji oz.

Dokumentarni film – jezik 21. stoletja

Ob vstopu v 21. stoletje je demokratizacija medija oz. dostopnost snemalne opreme dobivala na moči, vendar je bilo potrebno še desetletje, da so gibljive podobe postale prevladujoče sredstvo komunikacije. Večina posnetkov, ki danes krožijo po spletu, je, žal, brez večje

Etika v dokumentarnem filmu

Če izhajamo iz zelo obširne predpostavke, da je dokumentarni film iskanje resnice, ne smemo zanemariti dejstva, da je to avtorjeva resnica in ne splošno sprejeta in absolutna resnica. Dokumentarni film, od nešeteto definicij mi je ta najbližja, je kreativno tretiranje