Delavnice

OTROŠKE IN MLADINSKE FILMSKE DELAVNICE LUKSUZ PRODUKCIJE

Naš svet postaja vse bolj odvisen od vizualnih medijev in komunikacije. Filmsko ustvarjanje zajema raznolike elemente, začenši z učinkovitim narativom, ki mu sledi ustvarjanje zgodborisa, pisanje scenarija, snemanje in montaža, dokler ne ustvarimo zaključnega filmskega izdelka. Uspeh pri tem zahteva kreativne, literarne, logistične in tehnične veščine. Najboljši delodajalci prihodnosti bodo cenili zaposlene z vizijo, sposobnostmi in talenti za izvedbo nekonvencionalnih projektov.

Filmske delavnice Luksuz produkcije otrokom in mladostnikom omogočajo učno okolje, v katerem se lahko pobliže seznanijo z umetnostjo in obrtjo ustvarjanja filmskih ter medijskih vsebin, in možnost razvoja lastnega glasu in kreativnosti. Pri DZMP smo zavezani izboljševanju medijske pismenosti med otroci in mladino preko ponujanja učinkovitih orodij, s katerimi bodo lahko uspešno navigirali nasičeno sodobno medijsko krajino, pa tudi dosegli novo raven opolnomočenosti z možnostjo izražanja svojih idej, izkušenj, refleksij in kritik preko filma in videa. Otrokom in mladim želimo približati različna digitalna orodja vizualnega upovedovanja, snemanja in montaže ter jim vzporedno pomagamo tudi pri večanju njihove socialne občutljivosti, osveščenosti in družbene, politične, kulturne angažiranosti.

Otroci in mladostniki ustvarjajo v ustreznih starostnih skupinah, izkušeni mentorji pa jih vodijo skozi vse faze procesa filmske produkcije. Mentorji na naših delavnicah so usposobljeni profesionalci različnih področij filmske produkcije kot tudi prostovoljci Evropske solidarnostne enote (ESE). Njihovo poslanstvo je voditi udeležence na poti od idejne zasnove in razvoja zgodbe do njenega končnega udejanjenja na filmskem platnu. Delovna jezika na delavnicah sta slovenščina in angleščina, kar otrokom in mladostnikom omogoča, da se naučijo premagati jezikovne bariere in aktivno uporabljajo tako svoj materni jezik kot angleščino v igrivem in kreativnem vzdušju. Pri tem po svojih najboljših močeh naredimo vse, da bi se vsi udeleženci naših delavnic počutili udobno ter da njihove izkušnje in učenja ničesar ne bi omejevalo.

Naši programi so zasnovani za učence osnovnih in srednjih šol, kot tudi mlade odrasle, ki jim želimo približati in demistificirati profesionalni proces filmske in medijske produkcije. Mladi se tako preko raznovrstnih praktičnih aktivnosti učijo kreativnosti in timskega dela, številnih novih veščin in znanj ter krepijo svojo domišljijo, s tem pa si utirajo pot do bodočih izobraževalnih, kariernih in življenjskih uspehov.

Filmske delavnice Luksuz produkcije:

• otrokom in mladostnikom pomagajo razvijati kreativni potencial,
• spodbujajo njihovo medijsko radovednost in interes za film, video,
• jim pomagajo navigirati skozi raznoliko sodobno medijsko krajino,
• jih motivirajo za to, da se pobliže seznanijo z orodji filmske in video produkcije, da bi lahko učinkovito predstavili in izražali svoje poglede in stališča, zgodbe in vizije v sodobnem, vedno bolj avdiovizualnem svetu.

Udeleženci na filmskih delavnicah Luksuz produkcije pridobivajo veščine in znanja, ki jih lahko aplicirajo na naslednjih področjih:

• filmsko ustvarjanje in kreativne industrije: režija, kamera, igranje, snemanje zvoka in montaža,
• novinarstvo in mediji: televizija, radio, spletni mediji, socialna omrežja, vlogi in blogi,
• odnosi z javnostmi in oglaševanje
• videoigre
• marketing in promocija: izpeljava oglaševalskih kampanj prek socialnih omrežij, oblikovanje blagovnih znamk itd.
• podjetništvo.

Delavnice so namenjene vsem mladim, ki želijo spoznati proces in orodja za snemanje filma. Izvajalci delavnic jim bodo pomagali pri organizaciji filmskih sekvenc, uporabi kadrov, planov in različnih kotov kamere, snemanju videa in zvoka ter pri montaži.

Okvirna vsebina delavnic (2-5 dni):

*”Filmski jezik”, zvrsti, stili in žanri
* Nastopanje pred kamero (filmska igra)
*Storytelling (pisanje zgodbe, scenarija)
*“Storyboard”: grafična organizacija sekvenc filma
*Spoznavanje kamere, kadrov, planov, kotov kamere, gibanja, kompozicije, osvetlitve
*Snemanje zvoka
*Vaje iz snemanja prizorov
*Snemanje in montaža posnetega filma

NAŠE METODE DELA

Na delavnicah Luksuz produkcije za otroke in mladino uporabljamo različne metode oziroma tehnike za aktivno vključevanje udeležencev v kreativni proces, zlasti na podlagi njihove starostne skupine, preteklih izkušenj na področju ustvarjanja filma in videa ter predhodno vzpostavljenih medsebojnih poznanstev in odnosov. Vsa orodja, ki jih uporabljamo, so zasnovana na načelu izkustvenega učenja – “learning by doing” – in enakovredne participacije vseh deležnikov v tem procesu (mentorji sodelujejo pri učnih aktivnostih, same udeležence delavnic pa spodbujamo k temu, da si med seboj kar najbolj pomagajo z nasveti in delijo izkušnje, kot tudi pravično razdelijo posamezne naloge).

Našo metodologijo prilagajamo individualnim potrebam udeležencev in/ali gostiteljske institucije v oziru do časa, prostorov in želenih izidov posameznih delavnic. Naši mentorji uporabljajo raznolike pristope k izobraževanju in angažiranju udeležencev v kreativnem procesu ter s tem zagotavljajo razpon različnih načinov asimilacije novih informacij, ko gre za ustvarjanje vsebin ter procesiranje, konstrukcijo in logično povezovanje idej, kot tudi pri razvoju samih učnih materialov in evalvacijskih tehnik, da bi izobraževalni proces potekal kar najbolj učinkovito, ne glede na morebitne razlike v sposobnostih in predznanju udeležencev.

Časovni razpon izvedbe delavnic je običajno od 1 do 5 dni, odvisno od ciljev udeležencev in možnosti gostiteljske institucije.

Enodnevne delavnice:

• uvod v temelje narativnega filmskega ustvarjanja, vključujoč predstavitev osnov upovedovanja zgodbe in ustvarjanja zgodborisa (t. i. storyboard), filmske igre ter snemanja zvoka in slike,
• ALI specializirana napredna oziroma nadaljevalna delavnica za udeležence z določeno stopnjo predznanja in izkušenj, vključujoč učenje o različnih vidikih snemalnih tehnik slike in zvoka v igranem, dokumentarnem, televizijskem in eksperimentalnem filmskem ustvarjanju, učenje montažnih tehnik in obdelave slike/zvoka ter različnih tehnik osvetlitve za snemanje v notranjih prostorih/filmskem studiu in zunaj, na terenu,
• ALI delavnica o ustvarjanju zlasti na vizualnih elementih utemeljenih promocijskih in družbeno angažiranih kampanj/video vsebin za nevladne organizacije, kolektive, druge neformalne skupine in mladinske delavce.

2 do 5-dnevne delavnice:

• uvod v temelje narativnega filmskega ustvarjanja, vključujoč predstavitev osnov upovedovanja zgodbe in ustvarjanja zgodborisa, filmske igre, snemalnih tehnik zvoka in slike, montažnih tehnik ter predprodukcije, produkcije in postprodukcije kratkih igranih filmov, realiziranih s strani udeležencev vse od idejne zasnove do zaključenega filmskega izdelka.

Udeležence skozi vse stopnje procesa filmske produkcije vodijo mentorji, sam potek dela pa določajo tudi predhodna izkušenost udeležencev in možnosti gostiteljske organizacije.
Skozi leta izkušenj na področju organiziranja in vodenja različnih tipov delavnic za otroke in mladostnike smo prišli do zaključka, da najboljše učne izide zagotavljajo večdnevne oziroma dolgoročne delavnice, krajše delavnice pa so primerne predvsem za prvo spoznavanje z medijem filma in za tiste udeležence, ki želijo praktične nasvete in pomoč pri predprodukciji, produkciji ali postprodukciji konkretnih projektov v razvoju ali morda zgolj poglobiti svoje dosedanje znanje na tem področju.

5-dnevna delavnica:

• Starostna skupina: 10 do 18 let.
• Število udeležencev: do 16 (delo poteka v manjših skupinah, sestavljenih iz vsaj štirih udeležencev).
• Časovni razpon delavnice: delavnica traja pet dni po šest ur dnevno, skupaj z malico in odmori, poteka pa lahko v kosu ali po delih (2 dni + teden premora + 2 dni + teden premora + 1 dan).
• Opremo zagotavlja DZMP (udeleženci lahko sicer prinesejo tudi lastno) in vključuje: projektor, zvočnike, video kamero (digitalni kamkorder ali DSLR, stojalo in držalo), opremo za snemanje zvoka (snemalna naprava, držalo za mikrofon, mikrofon), luči in odbojnik, barvne filtre, različne rekvizite, računalnike s programsko opremo za obdelavo slike in zvoka, podnapise ter montažo (Adobe Premiere Pro, Final Cut, Aegisub), flip chart, papir A3, pisala. Na primarni lokaciji je zaželjena stabilna wi-fi povezava.
• Tehnike, ki jih uporabljamo: metode za preboj ledu in premagovanje začetnih ovir v komunikaciji in interakcijah, vaje v (vizualnem) upovedovanju zgodbe, pisanje scenarija in zgodborisa, vaje v filmski igri, snemanju in montaži zvoka in slike, analiza mladinskih filmov.

 

STRUKTURA

Prvi dan: uvod v osnove upovedovanja zgodbe in narativnega filmskega ustvarjanja.

Drugi dan: razvoj zgodbe, pisanje scenarija in zgodborisa, priprave na snemanje.

Tretji dan: delo s kamero in napravami za snemanje zvoka, filmska igra, režija – vaje v snemanju kratkega filma na podlagi napisanega scenarija in zgodborisa.

Četrti dan: delo s kamero in napravami za snemanje zvoka, filmska igra, režija – vaje v snemanju kratkega filma na podlagi napisanega scenarija in zgodborisa.

Peti dan: uvod v osnove montažih tehnik, montaža posnetih video materialov za kratkih film.