Dokumentarni film – jezik 21. stoletja

Ob vstopu v 21. stoletje je demokratizacija medija oz. dostopnost snemalne opreme dobivala na moči, vendar je bilo potrebno še desetletje, da so gibljive podobe postale prevladujoče sredstvo komunikacije. Večina posnetkov, ki danes krožijo po spletu, je, žal, brez večje izrazne forme oz. kreativnega potenciala, vendar je na drugi strani dokumentarni film, predvsem njegova kratka forma, s pomočjo internetnih platform dobil svetovni distribucijski kanal, na katerem je praktično v vsakem momentu izdelek viden po celem svetu.

Komuniciranje s podobami postaja vsakodnevno početje prebivalstva, ne glede na raso, vero, spol, starost, izobrazbo… In vse več teh ljudi ga uporablja kot izrazno sredstvo, skozi katerega lahko podajo svoje kritične poglede na svet, se dotikajo tem, ki so jim blizu in s katerimi se soočajo vsak dan. Pomembnost izobraževanje na tem področju je vsak dan večja; nepoznavanje jezika gibljivih slik prinaša različne težave; včasih podajamo sporočilo, ki ga nismo želeli, določene tematike razumemo na napačen način, na drugi strani pa ne znamo prepoznavati manipulacij, s katerimi smo soočeni na svetovnem spletu.

Komuniciranje s podobami je v največji meri v domeni mladih, saj na tak način komunicirajo v vsakdanjem življenju. Vendar se s pomočjo dokumentarnega filma dotikajo tudi tematik znotraj izobraževanja. Dokumentarni film je postal stalnica v predstavitvah seminarskih nalog, prezentacijskih nastopih, učni pripomoček pri razumevanju zgodovine in še bi lahko naštevali. Na hitro rastočih azijskih trgih je jezik podob že zamenjal pisano besedo; delodajalci zdaj poleg življenjepisa na papirju zahtevajo tudi življenjepis v video obliki.

Zakaj torej več mladih ne poseže po formi dokumentarnega filma? Zakaj ostajajo na površju z objavljanjem različnih trivialnih vsebin? Sigurno je eden od odgovorov ta, da izobraževanja na tem področju še vedno niso široko dostopna. Tudi literature ni na pretek, niti svetovni splet ne ponuja veliko več izbire, čeprav se na tem področju v zadnjem času dogajajo spremembe. Zato je treba na vsak način ustvarit širok sistem izobraževanja, ki bo dostopen vsem in vsakomur.

Pričujoči tekst o dokumentarnem filmu je nastal v okviru delavnice dokumentarnega filma avgusta 2018 v Krškem in je služil kot osnova za dialog in razpravo o vprašanjih, ki se tičejo dokumentarnega filma v 21. stoletju.

Boris Petkovič