Predgovor

Ovaj je priručnik nastao tijekom cjelogodišnjeg osposobljavanja u području filmskog stvaralaštva, namijenjenog pripadnicima ranjivih društvenih skupina. Sudionike projekta “Nek’ se vidi” kroz proces neformalnog učenja uveli smo u filmski/video medij i time omogućili njihov širi društveni angažman. Ranjivim društvenim skupinama koje su često suočene s negativnom medijskom slikom o sebi ponudili smo mogućnost sukreiranja iste na način koji je u skladu s njihovom percepcijom samih sebe i njihove stvarnosti.

Osim toga, obučili smo i mentore koji su sposobni samostalno nastaviti s tovrsnim radom, što zajedno s realiziranim pedagoškim gradivom garantira dodatnu trajnost i širu korisnost projekta.

Priručnik je istovremeno nastao u želji da nakon desetogodišnjeg rada na području filmske edukacije svoja iskustva podijelimo sa što širim krugom ljubitelja sedme umjetnosti. U vrijeme kada je tehnološka revolucija dobrano promijenila produkcijske uvjete snimanja filmova (cjenovna dostupnost snimateljske opreme i postprodukcijskih alata), ovim priručnikom želimo i sami pridonijeti demokratizaciji medija. Naša namjera nije ulaziti u polje akademske sfere, iako ćemo osvijetliti dosta segmenata koji se uče na akademijama i u filmskim školama, a još manje želimo na tržište plasirati priručnik koji će filmskim početnicima ponuditi čarobnu formulu za snimanje filmova. Ponuditi želimo znanje i iskustvo, kako filmsko, tako i pedagoško, koje često na nekonvencionalan način dovodi do rezultata.

Iza nas je više od desetljeća pedagoškog djelovanja na području filmske umjetnosti, stotine stvaraoca iz cijelog svijeta koji su pod našim mentorstvom snimili filmske uratke koje, od kada su premašili troznamenkasti broj, više ni ne brojimo. Isto toliko ima i različitih pristupa, kako filmskih, tako i pedagoških, koji su kumovali nastanku i uspješnosti tih filmova na festivalima po cijelom svijetu. S obzirom na sve navedeno, ovaj je priručnik ishodište osnovnih znanja za koja smatramo da mogu uvelike pomoći svakom mladom filmskom stvaraocu.

 

Luksuz produkcija