Kontinuitet kretanja

Kontinuirana montaža pokušava održati glatki tijek događaja bez da ga zapravo prikaže u cjelini. To je još danas osnova za većinu pojedinačnih prizora u igranom filmu. Da bi događanje ostalo logično i kontinuirano, u montiranoj sekvenci ne smije biti prekida. Uzročno-posljedične veze moraju biti jasno naznačene.

Uzmimo za primjer sljedeći prizor:

– jedna osoba – više lokacija – kontinuitet akcije

Dobar kontinuitet kretanja postići ćemo ako pazimo na kretanje osoba u pojedinačnim kadrovima. Nastavak započetog smjera kretanja iz jednog prostora kadra u drugi, susjedni prostor u kadru, najbolji je način kontinuiranog prijelaza u rezu. Osoba koja dođe do ruba kadra nastavlja započeto kretanje na suprotnoj strani sljedećeg kadra. Na taj način kondenziramo realno vrijeme i prostor, bez da gledatelj to primjeti, pa u tom slučaju govorimo o nevidljivom rezu. Pritom moramo imati na umu da ćemo postići gladak prijelaz samo ako koristimo dva kadra čija je veličina plana izrazito različita.

NA LINEARNU IN PARALELNU MONTAŽO >>