Organizacija prostora

U mediju filma cjelinu prostora i vremena tvori slijed kadrova. Filmski zanat zahtijeva poznavanje principa različitih kutova snimanja budući da svaki sljedeći kadar mora biti logičan i prirodan nastavak prethodnog.

Os kamere

Os kamere je imaginarna linija koja se proteže pravokutno na optičku os objektiva.
Uzmimo na primjer čovjeka koji plače privezan za stablo. Vrlo je teško snimiti takav prizor u jednom kadru (osim pomoću kretanja kamere) i istovremeno gledatelju ponuditi sve potrebne informacije. Imamo dvije mogućnosti: počnemo sa srednjim planom čovjeka u kojem se vidi da je privezan za stablo, dok suze na njegovom licu niso jasno predstavljene. Zatim možemo skočiti po osi objektiva na insert njegovog lica i time naglasiti suze. Tako dobivamo približavanje po osi kamere. Moguć je također i obrnut montažni postupak pri čemu bi prvi kadar bio insert lica, a drugi srednji plan čovjeka. U tom slučaju govorimo o udaljavanju po osi kamere.

Os akcije (Rampa)

Os akcije ili rampa jedan je od osnovnih elemenata stvaranja jedinstvenog scenskog prostora u filmu. Omogućava prvenstveno orijentaciju u prostoru te time nesmetano praćenje događanja. Rampa je imaginarna linija tj. crta koja se proteže između dva aktera, najčešće između njihovih glava, no predstavlja i produžetak pogleda odnosno kretanja.

 

os_akcije1

Postavljanjem kamere na jednu stranu rampe u procesu kadriranja, naši će akteri i objekti zadržati isti položaj u prostoru, kao i isti smjer pogleda tj. kretanja.

Ako prekršimo pravilo rampe, govorimo o takozvanom skoku preko rampe (osi), pri čemu rušimo “jedinstvenost” prostora tj. orijentaciju u prostoru.

os_akcije2

Objektivni i subjektivni kutovi snimanja

U procesu kadriranja objektivni kut tj. objektivna točka pogleda je položaj kamere u kojem kadar izgleda kao da je gledan očima gledatelja, tj. objektivno. U kadriranju dviju ili više karaktera, objektivni kutovi kamere su svi oni koji su udaljeni od osi akcije.
Subjektivni kutovi kao položaji kamere nalaze se točno na osi akcije. Gledatelju pružaju osjećaj da je sadržaj kadra gledan očima karaktera iz prethodnog ili sljedećeg kadra.

os_akcije3

U situaciji kada imamo veći broj aktera, os akcije može se više puta postaviti na osnovi pogleda, kretanja, dijaloga …

legenda – objektivni i subjektivni kutovi snimanja

OSAkcije1

1 opći

 

 

os-akcije-2

2 unutarnji komplementarni

 

os-akcije-3

3 unutarnji komplementarni

 

os-akcije-4

4 vanjski komplementarni

 

os-akcije-5

5 vanjski komplementarni

 

os-akcije-6

6 opći – bliži

 

os-akcije-7

7 opći – bliži

 

os-akcije-8

8 subjektivni

 

os-akcije-9

9 subjektivni

 

NA FI EFEKT >>