Kontinuiteta gibanja

Kontinuirana montaža poskuša ohraniti tekoč potek dogodka, ne da bi ga dejansko prikazala v celoti. To je še danes osnova za večino posameznih prizorov v igranem filmu. Da bi dogajanje ostalo logično in kontinuirano, v tako montirani sekvenci ne sme biti prekinitev. Vzročno- posledične zveze morajo biti jasno nakazane.

Vzemimo za primer naslednji prizor:

– ena oseba – več lokacij – kontinuiteta akcije

Dobro kontinuiteto gibanja bomo dosegli, če bomo pozorni na gibanja oseb v posameznih kadrih. Nadaljevanje začete smeri gibanja iz enega prostora kadra v drugi sosednji prostor v kadru je najboljši način kontinuiranega prehoda v rezu. Oseba, ki pride do roba kadra, nadaljuje začeto gibanje v nasprotni strani naslednjega kadra. Na ta način kondenziramo realni čas in prostor, ne da bi to gledalec opazil, saj v tem primeru govorimo o nevidnem rezu. Pri tem moramo biti pozorni, da bomo gladek prehod dosegli le, če bomo uporabili dva kadra, ki imata izrazito različno velikost plana.

NAPREJ NA LINEARNO IN PARALELNO MONTAŽO >>