Montažna ločila

Zatemnitev in odtemnitev

Zatemnitev je postopen prehod zatemnjevanja konca kadra vse do trenutka, ko slika izgine in preide v temo. Pri odtemnitvi, nasprotno, govorimo o postopnem prehodu iz teme na začetku kadra do pojavljanja naše eksponirane slike. Zatemnitev in odtemnitev se v osnovi uporabljata kot ločitev večjih sklopov, kot konec in začetek, vendar je njuna uporaba v kreativnem smislu neskončna.

 

 

Preliv

Preliv je istočasna menjava dveh slik, pri čemer ena slika počasi izginja, medtem ko se druga slika počasi pojavlja. Najbolj enostavna uporaba preliva je sugeriranje spremembe časa ali prostora.

 

Računalniški preliv

Za računalniški preliv potrebujemo sodobno računalniško tehnologijo. Tukaj ne gre kot pri navadnem prelivu za prelivanje ene slike v drugo, pač pa ena slika direktno prehaja v drugo. Slika se generira v procesu piksilacije, pri katerem računalnik precizno spreminja vsak del (piksel) slike.

 

Ločitev z neostrino

O ločitvi z neostrino govorimo takrat, ko konec prvega kadra počasi izginja v neostrino, začetek drugega kadra pa se počasi pojavlja iz neostrine.

 

Belitev

Belitev je postopno osvetljevanje slike vse do trenutka, ko slika popolnoma izgine v belino oz. se pojavi iz beline. Ima nasproten učinek od zatemnitve/odtemnitve, vendar je njena funkcija podobna.

 

Izrivanje

Je postopek izrivanja ene slike z drugo. Je manj diskreten prehod od preliva. Poznamo “trdo” in “mehko” izrivanje. “Trdo” izrivanje ima jasno vidno črto, na kateri se stikata dve sliki. Ta črta lahko potuje prek ekrana horizontalno, vertikalno, diagonalno ali v kateri drugi smeri, pri čemer dobimo občutek, da nova slika izrinja staro. Pri “mehkem” izrivanju so robovi med sosednjima slikama zabrisani ali neostri.

 

Zbris

Je najhitrejša in najbolj jasna ločitev med dvema kadroma. O zbrisu govorimo, ko je na koncu enega ali začetku drugega kadra izrazito hiter zasuk kamere, najpogosteje izveden v horizontalni smeri. Redko ga bomo srečali kot posebej posnet kader, ki ga na rezu postavimo med dva normalno posneta sosednja kadra.

 

Dvojna ekspozicija

Je istočasna uporaba dveh slik, ki sta v montažnem procesu postavljeni ena čez drugo. Možne so tudi tri- in večkratne ekspozicije.

 

Razdeljena slika

O razdeljeni sliki govorimo, ko na ekranu kombiniramo dva ali več različnih kadrov, ki se medsebojno ne pokrivajo.

 

Za konec je potrebno dodati, da se znaki ločitev v svojih oblikah nenehno menjajo in nadgrajujejo, saj so povezani z vsakodnevnim razvojem računalniške tehnologije.

NAPREJ NA KULEŠEV EFEKT >>