Organizacija prostora

V mediju filma celoto prostora in časa tvori sosledje kadrov. Filmska obrt zahteva poznavanje principov različnih kotov snemanja, saj mora biti vsak naslednji kader logično in naravno nadaljevanje predhodnega.

Os kamere

Os kamere je namišljena črta, ki teče pravokotno na optično os objektiva.
Vzemimo za primer človeka, ki je privezan ob drevo in joče. Zelo težko je tak prizor posneti v enem kadru (razen z gibanjem kamere) in hkrati ponuditi gledalcu vse potrebne informacije. Imamo dve možnosti: začnemo s srednjim planom človeka, iz katerega je razvidno, da je privezan ob drevo, a solze na njegovem licu niso jasno predstavljene. Zato lahko skočimo po osi objektiva na insert njegovega obraza in s tem poudarimo solze. Tako dobimo približevanje po osi kamere. Možen je tudi obraten montažni postopek, pri čemer bi prvi kader bil insert obraza in drugi srednji plan človeka. V tem primeru govorimo o oddaljevanju po osi kamere.

Os akcije

Os akcije je eden od osnovnih elementov ustvarjanja edinstvenega scenskega prostora v filmu. Predvsem omogoča orientacijo v prostoru ter s tem nemoteno spremljanje dogajanja. Os akcije je namišljena črta, ki poteka med dvema akterjema, najpogosteje med njunima glavama, je pa tudi podaljšek pogleda oziroma gibanja.

 

os_akcije1

S tem, ko postavimo kamero na eno stran osi akcije v procesu kadriranja, bodo naši akterji in objekti obdržali isti položaj v prostoru kot tudi enako smer pogleda oz. gibanja.

Če prekršimo pravilo osi akcije, govorimo o tako imenovanem skoku čez os, pri čemer porušimo “enotnost” prostora oz. orientacije v prostoru.

os_akcije2

Objektivni in subjektivni koti snemanja

V procesu kadriranja je objektivni kot oz. objektivna točka pogleda položaj kamere, v katerem kader izgleda, kot da je viden skozi oči gledalca, t.j. objektivno. V kadriranju dveh ali več karakterjev so objektivni koti kamere vsi, ki so oddaljeni od osi akcije.
Subjektivni koti kot položaji kamere se nahajajo točno na osi akcije. Gledalcu dajejo občutek, kot da je vsebina kadra vidna z očmi karakterja iz prejšnjega ali naslednjega kadra.

os_akcije3

V situaciji, ko imamo večje število akterjev, se lahko os akcije postavi večkrat na osnovi pogledov, gibanja, dialoga …

legenda – objektivni in subjektivni koti snemanja

OSAkcije1

1 splošni

 

os-akcije-2

2 notranji komplementarni

 

os-akcije-3

3 notranji komplementarni

 

os-akcije-4

4 zunanji komplementarni

 

os-akcije-5

5 zunanji komplementarni

 

os-akcije-6

6 splošni – bližnji

 

os-akcije-7

7 splošni – bližnji

 

os-akcije-8

8 subjektivni

 

os-akcije-9

9 subjektivni

 

NAPREJ NA FI EFEKT >>