Kompozicija

Sam pomen besede, ki izhaja iz latinščine (componere – sestaviti), pomeni nekaj, kar je sestavljeno iz posameznih elementov. Izraz je pogost, tako poznamo na primer kompozicijo železniških vagonov, glasbeno kompozicijo, plesno kompozicijo, likovno kompozicijo itd. Kompozicija je torej struktura posameznih elementov, ki tvorijo celoto – v našem primeru gibljivo sliko. Tako kot vsaka slika je tudi gibljiva slika sestavljena iz osnovnih likovnih elementov, to so točka, linija in ploskev.
    
V trenutku ko začnemo sliko opazovati kot kombinacijo osnovnih likovnih elementov, se nam odprejo vrata v svet likovnega jezika kompozicije. Bistveno za razumevanje kompozicije je opazovanje posameznih elementov in predvsem odnosov, ki vladajo med njimi. Kompozicija je lahko vodoravna, vertikalna, diagonalna, krožna, trikotna ali poljubna. Različne kompozicije ustvarjajo razna stanja med posameznimi elementi, kot so skladnost, stabilnost, napetost, dominacija, red ali kaos. Z izbiro kompozicije lahko vplivamo na čustvena stanja gledalca, s čimer dodamo močno komponento celotnemu filmskemu izrazu.

diogonalDiagonalna kompozicija

 

 

 

 

 

 

horizontHorizontalna kompozicija

 

 

 

 

 

 

trikotTrikotna kompozicija

 

 

 

 

 

 

verticalVertikalna kompozicija

 

 

 

 

 

 

okroglaOkrogla (eliptična) kompozicija

 

 

 

 

 

 

Eno najbolj bistvenih načel ali ključev kompozicije predstavlja zlati rez, božanska formula lepote, ki so jo dobro poznali že stari Grki. Najenostavneje ga lahko ponazorimo z razdelitvijo daljice na dva neenaka dela tako, da je razmerje celotne dolžine daljice proti večjemu enako razmerju večjega proti manjšemu delu. Natančneje razmerje zlatega reza v matematiki predstavlja konstanto Φ, ki znaša 1,618…, kar predstavlja, če matematično natančnost nekoliko poenostavimo, odnos ene tretjine proti dvema tretjinama.

 

NAPREJ NA SVETLOBO >>