FI efekt

Kada se određeni objekt ili subjekt u kadru direktno s rezom nastavlja u istom ili drugačijem obliku, u istom ili drugom dijelu površine kadra, stječemo iluziju preskoka koji se naziva fi efekt. Poznajemo četiri oblika fi efekta:

Fi skok

Nastaje kada se objekt ili subjekt u susjednim kadrovima nalazi u različitim dijelovima kompozicije slike (horizontalno, vertikalno ili dijagonalno).

fi-skok-1fi-skok-2fi-skok-3

 

 

 

 

 

 

Fi približavanje i udaljavanje

Nazivamo ga i fi skok po osi objektiva. Objekt ili subjekt snimljen je u istim dijelovima površine kadra ali u različitim planovima.

fi-priblizevanje-1fi-priblizevanje-2fi-priblizevanje-3

 

 

 

 

 

 

Fi udar

Objekti ili subjekti kadrirani su u različitim dijelovima slike, u sličnim ili istim planovima. Fi udar osnova je za montažu dijaloških scena snimljenih s komplementarnim kutovima snimanja (gledaj os akcije).

fi-udar1fi-udar2

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi transformacija

Nastaje kada su različiti objekti ili subjekti kadrirani u istom dijelu slike.

fi-transformacija-1fi-transformacija-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi rotacija

Nastaje kada se u susjednim kadrovima isti objekt ili subjekt snimi tako da u istom kadru zamjeni prostornu usmerjenost.

fi-rotacija-1fi-rotacija-2

 

 

 

 

 

fi-rotacija-3fi-rotacija-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naravno, moguća je i kombinacija svega navedenog.

NA KONTINUITET KRETANJA >>